Prosze Pana!
Bo ja Pana 
calym sercem:
od S do E,
poprzez 
E,
R,
C,
calym Sercem
ja Pana
Ko-
chaM!
Tak niesmiale,
tak ospale,
delikatnie,
i powoli.
I na umur 
i na Amen!
Bo ja Pana…
Doskonale
Miloscia niesmiertelna,
darze Pana,
Panie…